Desenvolupament Curricular i Aules Digitals en l'Educació Infantil i Primària

Desarrollo Curricular y Aulas Digitales en la Educación Infantil y Primaria

coord. Rosabel Roig Vila (rosabel.roig@ua.es)

Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante

L'incorporació de les Aules Digitals al context escolar és una realitat cada vegada més quotidiana. Aquest siti webarreplega els temes principals relacionats amb les TIC i la seua integració a l'aula.
La incorporación de las Aulas Digitales en el contexto escolar es una realidad cada vez más cotidiana. Este sitio web recogerá los temas principales relacionados con las TIC y su integración en el aula.Recorda, al /Recuerda, en el **blog de la asignatura/l'assignatura** trobaràs més informació/ encontrarás más información.ALUMNES QUE COL·LABOREN EN AQUESTA WIKI:/ ALUMNOS QUE COLABORAN EN ESTA WIKI:

curs 201-12/curso 2011-12: PANELL D'AUTORS/PANEL DE AUTORES